CEL MAI IEFTIN RCA DIN ROMANIA

Termeni si conditii de utilizare a site-ului

Prin utilizarea site-ului www.rca-ieftin.ro se intelege ca utilizatorul a citit prezentul regulament si si-a dat acordul asupra clauzelor stipulate in el.

1.Prestatorul de servicii
 • 1.1 Serviciile sunt prestate de societatea Pintilie Broker de Asigurare S.R.L. denumita in continuare PBA cu sediul in Bucuresti, si autorizata sa incheie polite de asigurare cu societatile de asigurare mentionate pe site.
 • 1.2 PBA este inscrisa in Registrul Brokerilor si autorizata sub numarul RBK-569 si de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa negocieze si sa incheie contracte de asigurare pentru clientii sai.
 • 1.3 Datele de identificare PBA: societate cu raspundere limitata cu sediul in Bucuresti, Strada Virgil Plesoianu, nr. 52A, parter, biroul nr. 2, sector 1, avand capitalul social de 25.000 ron si fiind inmatriculata la Registrul Comertului sub Cod Unic de inregistrare: 25251334, si Numar de Ordine: J40/3122/2009.

2. Definitii
2.1 Termenii utilizati in Termeni si conditii se definesc astfel:
 • Utilizator orice persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice care acceseaza site-ul si utilizeaza oricare din paginile acestuia in scop informativ sau in scopul plasarii unei comenzi.
 • Site- sau pagina de internet reprezinta ansamblul/ sistemul paginilor www accesibile pe internet la adresa http://www.rca-ieftin.ro sau http://www.rcaieftin.ro reprezentand colectia de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, scripturile si alte elemente de natura tehnico-informationala unite prin relatii reciproce, destinata incheierii contractelor de asigurare sau informarii utilizatorilor despre conditiile de asigurare, situatiile neprevazute cu care se pot confrunta ca si obligatiile statutului de asigurat.
 • Asigurat - persoana fizica sau juridica detinatoare a unui contract de asigurare cu un asigurator; calitatea de asigurat atrage dupa sine in mod automat acordul asupra conditiilor de asigurare si obligatiilor partilor implicate in incheierea lui, in momentul efectuarii platii.
 • Asigurator - persoana juridica romana sau straina ori societatea mutuala, autorizata in conditiile Legii nr.32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, sa exercite activitati de asigurare;
 • Date cu caracter personal - conform Legii nr.677/ 2001 termenul este definit astfel: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
3. Drepturile asupra continutului Site-ului
 • 3.1 Toate informatiile, produsele sau aplicatiile continute in acest site sunt proprietatea Pintilie Broker de Asigurare SRL, care isi rezerva dreptul de a modifica/revizui continutul si/sau structura site-ului in orice moment si fara o informare prealabila.
 • 3.2 intregul continut al site-ului Pintilie Broker de Asigurare SRL (www.rca-ieftin.ro) este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la paginile, continutul si prezentarea site-ului sunt detinute de Pintilie Broker de Asigurare SRL. Este interzisa copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului in orice scop fara confirmarea scrisa anticipata din partea Pintilie Broker de Asigurare SRL.
 • 3.3. Pintilie Broker de Asigurare SRL este titularul marcii inregistrate Rca Ieftin marca inregistrata, conform certificatului de inregistrare marca nr. 103998/2009 emis de OSIM.
4. Regulile de prestare ale serviciilor pe cale electronica
 • 4.1 Tipurile de servicii prestate
  in cadrul paginii de internet mai sus mentionate PBA presteaza servicii de intermediere a asigurarilor constand in incheierea politelor de asigurare in numele si in favoarea asiguratorilor cu care detine un contract de colaborare.
  Serviciul de incheiere de asigurari RCA prin intermediul site-ului www.rca-ieftin.ro se adreseaza persoanelor fizice sau juridice care au in proprietate / folosinta vehicule supuse inmatricularii / inregistrarii in Romania (inclusiv tramvaie), acestea avand obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule si sa mentina valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare.
 
 • 4.2 Conditii de garantie
  Asiguratorii care au fost autorizati sa practice asigurarea obligatorie RCA isi asuma raspunderea pentru toate politele RCA si pentru toate erorile sau omisiunile aparute la emiterea politelor de asigurare RCA fie direct, fie prin intermediarii in asigurari.
  Documentul de asigurare obligatorie RCA eliberat de un asigurator autorizat sa practice asigurarea obligatorie RCA in schimbul unei prime platite de proprietarul sau utilizatorul unui vehicul garanteaza, pentru perioada de valabilitate inscrisa, despagubirea prejudiciilor provocate prin accidente de vehicule produse in limitele teritoriale de acoperire, in conformitate cu prevederile normelor emise de C.S.A. sau cu dispozitiile legislatiei privind asigurarea obligatorie RCA, in vigoare la data accidentului, ale statului in care acesta s-a produs.
 • 4.3 Politica de returnare a politelor
  Se poate solicita returul politei de asigurare livrate doar in situatia in care datele din polita livrata nu corespund cu cele introduse de client in formularul de comanda. Costurile de retur vor fi suportate de catre Pintilie Broker de Asigurare S.R.L. Adresa la care se returneaza politele este: Strada Virgil Plesoianu nr. 52A, parter, biroul nr. 2, sector 1, Bucuresti.
  Pentru vehiculele care se radiaza din circulatie sau pentru care asiguratul transmite dreptul de proprietate in perioada de asigurare, asiguratorul este obligat sa restituie asiguratului, la cererea scrisa a acestuia insotita de documentele doveditoare (ex: polita RCA si dovada platii acesteia, in original), parte din prima de asigurare plaita, numai in cazurile in care nu s-au platit sau nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.
 • 4.4 Alte situatii
  in cazul in care clientul constata in momentul livrarii sau ulterior acestui moment faptul ca polita emisa de catre PBA conform comenzii lansate de catre client contine erori materiale, exclusiv din vina clientului care a trecut in formularul de comanda date/informatii gresite, neconforme cu realitatea, acesta poate solicita anularea politei /rectificarea erorilor materiale si emiterea si livrarea unei alte polite. Daca, in situatia enuntata mai sus, clientul va solicita emiterea si livrarea unei alte polite, atunci clientul va fi obligat sa achite o taxa de transport de 10 lei. in cazul anularii unei polite, indiferent daca polita respectiva urmeaza sa se refaca sau nu, clientul este obligat sa completeze declaratia tip prin care solicita anularea politei.
5. Folosirea paginii si a informatiilor transmise
 • 5.1 PBA a facut toate demersurile si depune toate eforturile pentru a proteja pagina de internet si informatiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protectie si a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.
 • 5.2 Puteti prelua, citi sau imprima orice informatie de pe acest site cu conditia sa reproduceti fiecare si toate adnotarile despre drepturile de copyright sau alte adnotari despre drepturile de proprietate continuta in orice informatie pe care o preluati de pe site. Totusi nu aveti dreptul de a distribui, modifica, transmite, refolosi, republica sau folosi continutul site-ului pentru scopuri publice sau comerciale, incluzand aici textul, imaginile, sunetul, video, fara permisiunea scrisa anticipata a Pintilie Broker de Asigurare SRL. De asemenea trebuie sa luati la cunostinta ca orice vedeti sau cititi pe acest site are drepturi rezervate de copyright fara o alta notificare speciala. Pintilie Broker de Asigurare SRL poate revizui oricand conditiile si termenii de utilizare a site-ului, fara notificare prealabila.
  Pentru orice probleme legate de copyright va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail contact@rca-ieftin.ro.
6. Spam
 • Pintilie Broker de Asigurare SRL este total impotriva "spam"-ului. Spam-ul este definit ca trimiterea de e-mail-uri nesolicitate, de obicei de natura comerciala, cu grad mare de repetitie, la un destinatar cu care nu s-a avut nici o corespondenta anterioara sau care a cerut sa nu-i mai fie trimise aceste e-mail-uri. Cu permisiunea dvs. Pintilie Broker de Asigurare SRL va poate trimite prin e-mail informatii comerciale, dandu-va posibilitatea sa optati pentru a mai primi sau nu astfel de mesaje electronice.
7. Clauze cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal
 • 7.1 PBA Broker este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr:11495
 • 7.2 Conform legii 677/2001 cu privire la protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal asa cum prevad dispozitiile art. 12,13,14 si 15 asiguratul persoana fizica isi poate exercita dreptul de a fi informat, de acces si interventie asupra datelor precum si dreptul de opozitie.
 • 7.3 Asiguratul persoana fizica isi poate exercita drepturile prevazute la art.12 alin. (1), depunand la sediul central al PBA o cerere scrisa, datata si semnata.
 • 7.4 Toate datele personale furnizate de utilizator operatorului prin intermediul site-ului sunt necesare si colectate pentru identificarea celei mai avantajoase oferte pentru client/ utilizator si sunt prelucrate si utilizate pentru incheierea contractului de asigurare (polita de asigurare) a carei valabilitate este strans conditionata de autenticitatea lor.
 • 7.5 Operatorul (PBA) garanteaza confidentialitatea tuturor datelor furnizate de catre utilizator. Utilizatorul are obligatia de a furniza datele cerute complet, corect si adevarat pentru incheierea unui contract de asigurare perfect valabil. Furnizarea gresita a acestora atrage dupa sine penalizari in conformitate cu legea, iar furnizorul lor se face responsabil de suportarea acestora.
 • 7.6 Utilizatorul furnizor al datelor personale are tot dreptul de acces, de interventie si opozitie asupra datelor furnizate conform Legii 677/ 2001.
 • 7.7 Utilizatorul poate renunta in orice moment la utilizarea site-ului sau poate cere incetarea imediata a prelucrarii datelor furnizate situatie in care va depune la sediul central al operatorului, pe baza buletinului, o cerere scrisa semnata si datata in care va preciza acest lucru.
8. Reclamatii
 • 8.1 Reclamatiile privind functionarea paginii de internet sau acuratetea datelor cuprinse in ea pot fi depuse in scris la sectiunea CONTACT, rubrica "Parerea ta" de pe site sau in scris la adresa Str. Virgil Plesoianu nr. 52A, sector 1, Bucuresti.
 • 8.2 Reclamatiile in legatura cu comenzile efectuate vor putea fi transmise la adresa de e-mail parerea-ta@rca-ieftin.ro sau sesizate la numarul de telefon 021/9799. In cazul in care aspectele sesizate nu par a putea fi rezolvate prin e-mail sau de catre persoana cu care ati discutat, puteti lua legatura pentru o conciliere interna gratuita cu d-ra Corina State, conciliere@rca-ieftin.ro.
 • 8.3 Reclamatia depusa corespunzator trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: informatii privind Utilizatorul, prenumele si numele acestuia, e-mail-lul, adresa de corespondenta precum si descrierea problemei, la care se refera reclamatia.
9. Dispozitii finale
 • Conditia beneficierii de serviciile oferite prin folosirea paginilor de internet www.rcaieftin.ro si www.rca-ieftin.ro este acceptarea hotararilor prezentelor Termeni si conditii.